System ERP – DGCS

System ERP – DGCS to zintegrowany system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem. Składa się z modułów integrujących informacje i działania danego przedsiębiorstwa na wszystkich szczeblach i w większości obszarów zarządzania. Łączy ze sobą planowanie, gospodarkę magazynową, zakupy, sprzedaż. księgowość finansową i zarządczą, finanse, środki trwałe, kadry i płace, produkcję.
Pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów oraz uporządkowanie procesów biznesowych zachodzących w przedsiębiorstwie. Oparty na jednej bazie danych wspólnej dla całego systemu powoduje, że dane raz wprowadzone są widoczne we wszystkich modułach. Jest niezwykle elastyczny dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii, dlatego umożliwia dopasowanie wszystkich funkcjonalności do specyfiki danego przedsiębiorstwa.

Znajduje zastosowanie w firmach, którym standardowe rozwiązania oraz zakres funkcjonalny jest niewystarczający i wymaga indywidualnego dostosowania do procesów biznesowych odbywających się w danym przedsiębiorstwie.