Księga handlowa – księgowość

Moduł ten umożliwia sprawne i efektywne prowadzenie ksiąg rachunkowych.
Prowadzenie wielu ewidencji: dokumentów na kontach księgowych, VAT wraz z możliwością rozliczania VAT marża, rozrachunków, akcyzy, zużytego paliwa, sprzedaży ujętej w raporcie fiskalnym.
Intuicyjne i szybkie dodawanie, edycja i usuwanie wpisów z VAT-em i bez VAT-u.
To wygodne narzędzie dzięki udogodnieniom zawartym w programie: opcjonalne grupowanie księgowanych dokumentów w postaci paczek, edycja wprowadzonych wpisów, przeglądanie wpisów za kilka lat obrachunkowych, sortowanie dziennika według liczby porządkowej lub dat, kontrola dokumentów nierozksięgowanych i niezbilansowanych.
Swobodne i intuicyjne ujmowanie ewidencji na kontach m.in.: opcja księgowania tylko na syntetyce, a w późniejszym czasie rozksięgowania na analitykach (ewidencja analityczna), wielopoziomowe analityki.
Zestaw raportów ułatwiających kontrolę zapisów księgowych: raporty dziennika, operacji na kontach, obrotów i sald, potwierdzenia sald, VAT i akcyzy, wydruki poleceń księgowania.

Intuicyjne i szybkie sporządzanie sprawozdań finansowych, możliwość przenoszenia między firmami, korzystanie z zależności między sprawozdaniami.
Obsługuje transakcje zagraniczne – wpisy mogą być wykonywane przez użytkownika w walutach, jak i w PLN, aktualizacja kursów walut ze strony NPB oraz możliwość ręcznej edycji, automatyczne księgowanie różnic kursowych.
Kontrola płynności finansowej dzięki modułowi rozrachunków, który pozwala na rozliczanie zaległości naszych oraz kontrahentów, obsługę nadpłat, możliwość rozliczania poszczególnych dokumentów oraz globalnie według terminu płatności, tworzenie raportów zaległych należności i zobowiązań, a także kompensat.
Różnorodne możliwości księgowania: akcyzy przy stawkach zarówno procentowych i ilościowych, czynności cywilno-prawne. To księgowość na najwyższym poziomie.
Automatyczne księgowanie dokumentów wystawionych we wszystkich pozostałych modułach INFOR System ERP.