Magazyn

Moduł magazynowy w pełni obsługuje gospodarkę magazynową, zarządza stanami magazynowymi, prowadzi wiele magazynów, pozwala na przyjęcia towarów w różnych jednostkach miar , pozwala stosować przeliczniki jednostek.
Wprowadzając bazę towarową można definiować dane towarów (ceny, jednostki miary, zdjęcia, kody kreskowe) oraz grupy towarów, tworzyć panele asortymentu stosując oznaczenia asortymentu i zamienniki.
Posiada także możliwość pobrania danych początkowych w formacie .xls (Excel) z innego systemu.
Kontroluje ruch towarów tj przyjęć, wydań, przesunięć.
Prowadzi pełną ewidencję wszystkich dokumentów związanych z obrotem magazynowym, dzięki czemu można uzyskać dokładne informacje o stanie magazynowym, zakupach, wydaniach itp.