Rozrachunki

dGCS ERP posiada bogaty moduł rozrachunków, który w sposób przejrzysty kontroluje płynność
finansową. Pozwala na rozliczanie zaległości naszych oraz kontrahentów, obsługę nadpłat, możliwość rozliczania poszczególnych dokumentów oraz globalnie według terminu płatności, tworzenie raportów zaległych należności i zobowiązań, a także kompensat. Wystawia wszystkie niezbędne dokumenty dotyczące należności spóźnionych tj. noty odsetkowe, wezwania do zapłaty.