Urządzenia mobilne

System ERP – dGCS wykorzystuje też możliwości urządzeń mobilnych do sprawnego prowadzenia sprzedaży w terenie, inwentaryzacji magazynu i wydań magazynowych.

 
Zamówienia

Moduł umożliwia pracę w terenie przedstawicielowi handlowemu, który może zbierać zamówienia od klientów. Wprowadzone na urządzeniu mobilnym zamówienia można automatycznie wprowadzić do zamówień od klienta.
Realizacja tych zadań odbywa się poprzez:
– eksport z systemu bazy kontrahentów oraz bazy towarów wraz ze stanami magazynowymi na palmtopa,
– przygotowania na palmtopie zamówień klienta z możliwością wykorzystania czytników kodów kreskowych,
zebranie towarów i ilości, które zamawia klient,
– import danych z palmtopa jako pozycje wystawianego dokumentu sprzedaży w magazynie,
– przygotowanie dokumentów sprzedaży w terenie przez handlowca, realizacja dokumentu w siedzibie firmy.

Wydania

Moduł ten ułatwia pracę magazynierów w magazynach. Umożliwia wyeksportowanie bazy towarów do urządzenia mobilnego, zebranie towarów kupowanych przez klienta z możliwością użycia czytników kodów kreskowych i umieszczenie ich bezpośrednio na dokumencie wydania.
Realizacja tych zadań odbywa się poprzez:
– eksport z systemu bazy towarów wraz ze stanami magazynowymi na palmtopa,
– przygotowanie na palmtopie towarów do dokumentu wydania/sprzedaży z możliwością wykorzystania
czytników kodów kreskowych – zebranie towarów i ilości, które chce zakupić klient,
– import z palmtopa danych jako pozycje wystawianego dokumentu sprzedaży.

Inwentaryzacja

Moduł ten pozwala na przeprowadzenie szybkiej inwentaryzacji stanów magazynowych poprzez:
– eksport przygotowanej w module magazyn inwentaryzacji na palmtopa,
– tworzenie list produktów do inwentaryzacji z elastycznym wyszukiwaniem po nazwie i indeksie,
– lista produktów zainwentaryzowanych z możliwością edycji lub usunięcia,
– wyszukiwanie towarów po zeskanowaniu czytnikiem, kodzie kreskowym (lub ręcznie), a także unikalnym
indeksie towaru,
– modyfikację ilości produktów,
– sugerowanie ilości pozostałej do wpisania,
– import z urządzenia przeprowadzonej inwentaryzacji do arkusza inwentaryzacyjnego w module magazynowym,
– wydruk różnic i spisów inwentaryzacyjnych,
– pracę z wieloma palmtopami jednocześnie.