Zakupy

Moduł zakupów obsługuje cały cykl dostaw towarów. Pozwala na przyjęcie towarów w dowolnej walucie. Wprowadzenie danych zakupowych może odbywać się automatycznie na podstawie zamówień do dostawców lub import danych z pliku.
Obsługuje i ewidencjonuje wszystkie dokumenty zakupowe PZ, WDT, FAKTURY ZAKUPOWE, FAKTURY RR dzięki czemu możemy uzyskać dokładne informacje na temat historii dostaw.